20/09/2014

Giá nhựa GPPS tại thị trường khu vực Châu Á

Diễn biến tình hình giá nhựa GPPS trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á (CFR Fa...

Giá nhựa GPPS tại thị trường Trung Quốc

Diễn biến tình hình giá nhựa GPPS hàng tuần trong 2 tháng giao dịch gần nhất ở thị trường Trung Quốc...

  • Vietnam Plastic Spot Price
  • HDPE - Film
    0
  • HDPE - Film
    0
  • HDPE - Film
    0